BTCUSD — Bitcoin Chart and Price — TradingView — UK

Sharing of ideas, tips, and strategies for increasing your Bitcoin trading profits

Sharing of ideas, tips, and strategies for increasing your Bitcoin trading profits
[link]

This subreddit is for users of Bitcoin in Australia.

This subreddit is for users of Bitcoin in Australia.
[link]

XMR Trader, the Official Monero Trading Subreddit

The official Monero trading subreddit. Discuss price movements, market dynamics, news, and trades involving Monero here.
[link]

[Trading view] BITCOIN - RISING WEDGE PATTERN - NEW BOTTOM ZONE 2019 - by xuanhaimmoer

[Trading view] BITCOIN - RISING WEDGE PATTERN - NEW BOTTOM ZONE 2019 - by xuanhaimmoer
Here is overview of the most popular trading view BTC/USD. Recent prediction from xuanhaimmoer

----
The target for ABC correction is 49xx$ as many chart before.
The last buy zone I give all you in 37xx - 38xx$ , if you buy in here so keep holding for higher target.
Stop loss: 3685$
https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/taitt6mH-BITCOIN-RISING-WEDGE-PATTERN-NEW-BOTTOM-ZONE-2019/

https://preview.redd.it/5ezxck76l7821.png?width=1434&format=png&auto=webp&s=aec0508180705e82bbadaf4bd7055aeac10a2096
submitted by RoHIH to CryptoMarkets [link] [comments]

Trading View Bitcoin Chat Feature

I recently discovered the Trading View chat feature under Bitcoin and just wanted to share that there is a descent community there whenever you are sitting in front of your computer day trading. Obviously you have to have your own filter to what speculators like us say on there but I have found it useful if nothing else to talk about trading & the state of BTC markets
submitted by bitcoinbravo to BitcoinMarkets [link] [comments]

Bitcoin, IOTA, Algorand Price Analysis: 30 June

After noting a series of pullbacks over the past week after Bitcoin fell, many of the market’s alts, again closely following the king coin’s price movements, appeared to be consolidating, at the time of writing, with the collective market cap rising to $260.3 billion. Bitcoin [BTC] Source: BTC/USD on TradingView Bitcoin enjoyed a rather flat […]
submitted by FuzzyOneAdmin to fuzzyone [link] [comments]

How to change the default candle type when you open Trading View? (x-post from /r/Bitcoin)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]

Bitcoin đã sẵn sàng để break out khi quá trình tích lũy dần kết thúc

Bitcoin (BTC) đang kiểm tra lại mức giá 10.000 đô la tại thời điểm bài viết, và mức này đã trở thành một đường trung tâm của một cấu trúc tích lũy khổng lồ. Khi cấu trúc này hướng đến kết luận của nó, chúng ta sẽ xem xét các kết quả có thể xảy ra. Xem thêm: metamask là gì
Đầu tiên hãy nhìn vào biểu đồ 8 giờ để có được một bức tranh chi tiết. Chúng tôi thấy rằng Bitcoin một lần nữa nằm trong vùng 10.000 đô la quen thuộc, được hỗ trợ rất nhiều trong hai tháng qua. Tuy nhiên đường xu hướng thực tế của cấu trúc nằm dưới mức giá này, hiện ở mức khoảng 9.600 đô la, và chúng ta có thể sẽ thấy một số hoạt động “thử lại” mức này của Bitcoin.
📷
Cả hai đường xu hướng của cấu trúc này dường như đang bị thu hẹp, sụp đổ ở mức 10.000 đô la. Khối lượng khá thấp, phản ánh trạng thái của Bitcoin khi quá trình tích lũy kết thúc.
Quay trở lại biểu đồ hàng ngày, chúng ta thấy cấu trúc được thể hiện đầy đủ cùng với sự tiến triển của nó. Khối lượng đã giảm xuống một phần của mức trong hè, khi mức giá 10.000 đô la được thiết lập theo giá thỏa thuận trong khoảng thời gian này.
📷
Biểu đồ BTC theo TradingView
Nếu được nhìn nhận một cách lạc quan, mô hình này có thể tiến triển theo hướng tích cực vào tháng 10 nếu đường xu hướng hàng đầu được kiểm tra. Nhưng rõ ràng là BTC đang bước vào vùng breakout, nơi mà sự phá vỡ cấu trúc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đến với biểu đồ 3 ngày, chúng tôi lưu ý rằng cấu trúc có nhiều điểm tương đồng với mô hình Tam giác đối xứng (symmetrical triangle), đó là mô hình hợp nhất trung tính. Cấu trúc này nằm trên một xu hướng tăng chung trong dài hạn, điều này làm cho nó trông giống như một mô hình cờ tăng (bull flag) hay pennant, trong đó có thể cho chúng ta một xu hướng tăng mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, trong những tình huống này, hiện tượng “fakeout” và sau đó là “break up” cũng khá phổ biến. Xem thêm: https://www.tapchibitcoin.vn/bitcoin-la-gi.html
📷
Biểu đồ BTC theo TradingView
Nếu giá bị phá vỡ theo chiều hướng giảm, chúng ta chỉ có thể mong đợi mức giảm 20% từ vị trí hiện tại. Nút thắt hỗ trợ giữa mức cao 8.000 đô la và mức thấp 7.000 đô la có khả năng khiến cho đồng tiền điện tử hàng đầu này trên đường đi xuống, và một thử nghiệm của khu vực này thậm chí sẽ không nhất thiết phá hủy xu hướng tăng dài hạn.
Đáng chú ý là sự thống trị của Bitcoin đã có một cú va chạm nhẹ sau khi rút lui vào đầu tháng từ mức cao trên 70%. Vẫn chưa chắc chắn rằng sự co lại này trên thị trường altcoin là vĩnh viễn hay không, hoặc nếu chúng là do xu hướng tăng dài để đòi lại thị phần của chúng. Xem thêm: https://www.tapchibitcoin.vn/bitcoin-la-gi.html
📷
Biểu đồ BTC theo TradingView
Bitcoin ngày càng trở nên “ảm đạm” và với việc giá đang bị nén thành một nút thắt dày đặc quanh mức $10k. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết rõ, Bitcoin càng “ảm đạm”, chúng ta càng tiến đến càng sự biến động.
submitted by NguyenHuy89 to u/NguyenHuy89 [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe rápido

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe rápido submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe rápido

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe rápido submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido rápido

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido rápido submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido dinheiro

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido dinheiro submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido rápido

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido rápido submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - mais rápido dinheiro

submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro

Bitcoin and crypto charts/ View my real world trades/ Easy Listening/ All night - Dicas sobre Bitcoin - Ganhe dinheiro submitted by infocryptocoins to CertificadoDigital [link] [comments]

Can Elliott Waves Really Predict the Price of Bitcoin?

Introduction to Elliott Waves
Elliott Waves are a technical analysis indicator to predict future price trends. The principles of Elliott Waves are founded on the belief that markets follow predictable sequences of optimism and pessimism.
The sequence of a bull market follows the below pattern. A bear market follows an exact opposite sequence. To learn how to apply Elliott Waves, watch this tutorial by DanV, a very popular Trading View bitcoin chartist.
http://i.imgur.com/NDMTrnn.gif
In a market largely driven by psychology and speculation, one can expect Elliott Waves to be applicable to bitcoin. However, Elliott Wave theory was developed in the 1930s to predict stock prices — can it really be used to predict the price of an asset that would have been inconceivable to the creator of the theory?
This post will analyse the suitability of Elliott Waves for bitcoin traders wishing to get ahead of the market.
Statistical validity
In 2001 an eighteen month study was led by a programmer and market trader called Rich Sanwell. The aim of the study was to determine which patterns worked, and whether the overall principle of Elliott Waves could be proven to be accurate predictors of market trends.
The key findings were:
Elliott Wave, as a theory, was statistically sound. This means that market movements can be predicted using sequences of investor psychology.
However, in 65% of assets, Elliott Waves were deemed too unreliable to be used for trading predictions. Therefore, to be successful with Elliott Waves, a trader must find one of the 35% of assets that move according to patterns outline by the general principles of Elliott Waves.
Those assets likely to follow Elliott Wave sequences have lots of liquidity/volume and are clearly influenced by greed/fear cycles. The Dow Jones matches this criteria and has been famously predicted by Robert Pretcher with Elliot Waves:
http://i.imgur.com/VTJwYMu.png
Thus, a bitcoin trader considering using Elliott Waves must question whether or not bitcoin can be classified as ‘liquid’, and whether or not the price is driven by investor psychology.
Does bitcoin have enough liquidity for Elliott Wave analysis?
Unfortunately, no hard number has been set to define what level of liquidity is required for an asset to be predictable with Elliott Waves. However, Steven Poser, Vice President in the Strategic Analysis and Market Data Group at NYSE Euronex, writes in his Elliott Wave book:
"shares of companies that trade by appointment must be avoided… there must be a crowd for technical analysis to work properly."
According to this definition: yes, bitcoin does have sufficient liquidity to apply Elliott Waves and other technical analysis tools. An evidence of this liquidity is the ease and speed of opening/closing position on exchanges using BTC.sx.
http://i.imgur.com/qcvZzME.png
Now one must consider the question of investor psychology.
Is bitcoin driven by greed/fear cycles?
The short answer to this is: mostly yes.
Bitcoin appears to go through periods of relative stability and then enter a phase of parabolic growth, followed by a sharp correction. This correction ends at a level higher than the pre-hype price, after which the cycle eventually begins again.
This is a textbook greed/fear cycle and a simple chart comparison shows a high degree of fit:
http://i.imgur.com/CLmtJjb.png
http://i.imgur.com/DjSHFsu.png
However, one must appreciate that the price of bitcoin is also influenced by mining difficulty and supply.
Despite this, investor psychology appears to have a much larger influence on bitcoin’s price.
Now that is established that, in theory, Elliott Waves can be used to predict bitcoin’s price, let’s take a look at whether this is possible in practice.
Has anyone accurately predicted bitcoin’s price with Elliott Waves?
Theory and practice are very different things. And only the latter will generate profits.
To assess the real-life returns traders have made from Elliott Waves, the only accessible data are Trading View charts. These allow traders to make predictions, and then chart the price movement against these predictions. Thus, greater accuracy should equate greater profits — assuming the chartist is honest about their prediction.
The most respected bitcoin trader on Trading View is DanV. DanV also happens to like Elliott Waves. Hence, if anyone can make a profit trading bitcoin with Elliott Waves, it is DanV.
But his past charts have mixed results:
https://www.tradingview.com/v/qm7cnu9V/
http://i.imgur.com/HgeXqDx.png
https://www.tradingview.com/v/7ssFMZmi/
http://i.imgur.com/DpCxTxj.png
https://www.tradingview.com/v/A1mFwkEG/
http://i.imgur.com/igQ2tn2.png
The price direction appears to be predicted accurately, but not speed of change or the duration of a wave. These predictions would mostly produce losses, with the occasional profit (assuming a trader traded at every wave).
Conclusion
In summary, it is possible to predict market trends with Elliott Waves for some assets. Although no formal study has been done, it is likely that bitcoin falls within the 35% of assets that can be analysed accurately with Elliott Waves.
However, Elliott Waves are a difficult concept to apply in practice. As a result of this, it remains very challenging to make a profit trading bitcoin with Elliott Waves alone.
Investopedia describes the difficulty of using Elliott Waves nicely:
"There is a standard joke shared by technical analysts that if you were to put twelve Elliott Wave practitioners in a room, they would fail to reach an agreement on wave count and the direction in which a stock is headed."
Written by Josh Blatchford, CMO of BTC.sx, a bitcoin trading platform that allows traders to execute trades on the order books of multiple exchanges, from a single account.
submitted by BTC_sx to BitcoinMarkets [link] [comments]

@binance: Users can access the #Binance.com or @BinanceAmerica (for US-based users, which currently offers the disconnected buy view but will soon feature an API) sites, and can trade cryptocurrencies such as #Bitcoin, Ethereum, $BNB, Ripple, Litecoin, and many others supported by Binance.

@binance: Users can access the #Binance.com or @BinanceAmerica (for US-based users, which currently offers the disconnected buy view but will soon feature an API) sites, and can trade cryptocurrencies such as #Bitcoin, Ethereum, $BNB, Ripple, Litecoin, and many others supported by Binance. submitted by rulesforrebels to BinanceTrading [link] [comments]

Mark Fabbro presents a view of the new Emergent Coding tech coming soon to Bitcoin Cash. Described by some as possibly the most radical software breakthrough to appear in decades, Mark outlines the specific trade-off necessary to unlock its extraordinary array of benefits.

Mark Fabbro presents a view of the new Emergent Coding tech coming soon to Bitcoin Cash. Described by some as possibly the most radical software breakthrough to appear in decades, Mark outlines the specific trade-off necessary to unlock its extraordinary array of benefits. submitted by CryptoStrategies to btc [link] [comments]

XBT/USD Analysis: Consolidation Steps But What Is The Long-term View Bitcoin? BitMEX Margin Trading

XBT/USD Analysis: Consolidation Steps But What Is The Long-term View Bitcoin? BitMEX Margin Trading submitted by n4bb to CoinPath [link] [comments]

XBT/USD Analysis: Consolidation Steps But What Is The Long-term View Bitcoin? BitMEX Margin Trading

XBT/USD Analysis: Consolidation Steps But What Is The Long-term View Bitcoin? BitMEX Margin Trading submitted by cryptolobe to cryptolobe [link] [comments]

I made a terminal dashboard for viewing Bitcoin stats and running an ML-powered trading bot

I made a terminal dashboard for viewing Bitcoin stats and running an ML-powered trading bot submitted by aaronlichtman to CryptoMarkets [link] [comments]

Mark Fabbro presents a view of the new Emergent Coding tech coming soon to Bitcoin Cash. Described by some as possibly the most radical software breakthrough to appear in decades, Mark outlines the specific trade-off necessary to unlock its extraordinary array of benefits.

Mark Fabbro presents a view of the new Emergent Coding tech coming soon to Bitcoin Cash. Described by some as possibly the most radical software breakthrough to appear in decades, Mark outlines the specific trade-off necessary to unlock its extraordinary array of benefits. submitted by CryptoStrategies to Bitcoincash [link] [comments]

Market View: Bitcoin on Friday suffered a circa 1 percent loss against the US Dollar owing to an extended bearish correction. Corrections bring trading opportunities.

Market View: Bitcoin on Friday suffered a circa 1 percent loss against the US Dollar owing to an extended bearish correction. Corrections bring trading opportunities. submitted by robbo751 to CryptoMarkets [link] [comments]

A Biased View of Bitcoin Trading Made Ez Pdf - Beewaze ... DCA Adventure - Trading With The View - Big Daddy Bitcoin ... Bitcoin Trading View Chart - YouTube Best Bitcoin (BTC) Indicators To Use On Tradingview! - YouTube TA & Bitcoin Trading Nr.1 - TradingView Setup Tutorial

Bitcoin es la criptodivisa más negociada del mundo, que representa una cuota masiva del mercado de criptomonedas. Fue la primera criptodivisa que se presentó al público y, por lo tanto, tiene la infraestructura más desarrollada. Watch live Bitcoin to Dollar chart, follow BTCUSD prices in real-time and get bitcoin price history. Check the Bitcoin technical analysis and forecasts. TradingView . EN. Trading View technical problems publishing. Was not going to let that hold up my publishing schedule. Just like the best trades trading legends write about in books. TradingView UK. View live Bitcoin / British Pound chart to track latest price changes. Trade ideas, forecasts and market news are at your disposal as well. Tradingview said Friday that bitcoin and Tesla, the electric car maker and clean energy firm, are America’s most viewed assets on the charting platform. Bitcoin (BTC) has climbed over 60% year Real-time intraday market quotes on TradingView India. Select from thousands of tickers using a comprehensive list of stocks, currencies, futures and other asset classes.

[index] [168] [167] [166] [41] [95] [27] [31] [3] [113] [79]

A Biased View of Bitcoin Trading Made Ez Pdf - Beewaze ...

9 videos Play all Technical Analysis & Bitcoin Trading Series sunny decree Scalping: An effective and highly profitable trading strategy - Duration: 26:48. SMB Capital 456,320 views See Here: https://bit.ly/30NijPP - A Biased View of Bitcoin Trading Made Ez Pdf - Beewaze BinaryOptions.net has informed traders globally since 2011 and all ... Over the years I've learned the best indicators to use on Tradingview based on my style of trading for Bitcoin. I like to use multiple indicators for confirm... Bitcoin Trading View Chart. Hide chat Show chat. Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Up next Options Trading for Beginners (The ULTIMATE In-Depth ... 👛3 Commas Referral Link https://3commas.io/?c=tc38841 📉Bybit Partner Referral https://partner.bybit.com/b/DCA 📈Phemex Referral https://phemex.com/bonus.html?...

#